Kontakt

 

Office Manager
Ewelina Wasińska
e-mail: biuro@wibmedia.pl
tel:  (71) 307 37 50

Dane rejestracyjne spółki :

WiB Media Sp. z o.o. , ul. Gruszkowa 11 , 55-080 Smolec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000348804 , NIP : 894-29-92-299