Marketing polityczny

Skuteczna reprezentacja grup społecznych w Parlamencie, czy we władzach samorządowych oraz dochowanie składanych deklaracji wobec wyborców, to obowiązki należące do polityków. Nawet doświadczony polityk, staje się cyklicznie kandydatem, który konkuruje z innymi o głos obywateli w wyborach politycznych. Naszym zadaniem jest zwiększenie rozpoznawalności kandydata, skupienie się na jego zaletach, wyeksponowanie jego wizerunku i dopasowaniu do reprezentowanego programu politycznego.

Pakiet oferowanych przez nas usług, to m.in.:

  • Prowadzenie przedwyborczej kampanii informacyjnej
  • Kreowanie wizerunku kandydata poprzez komunikację społeczną
  • Opracowanie materiałów promocyjnych, reklamowych (ulotki, foldery, wydawnictwa)
  • Organizacja spotkań z elektoratem
  • Reklama wyborcza (wybór nośników)
  • Wsparcie medialne

W naszym zespole pracują politolodzy, którzy swoim doświadczeniem wspierali kampanie poprzedzające wybory samorządowe i parlamentarne, pracując dla komitetów największych formacji politycznych .